Писмото, с което Първанов призовава съмишлениците на БСП да подкрепят хартата, както и нейният пълен текст – мотото й е „Не на дясната класа, „да“ на нацията!“

Харта за единство

Харта за единство

Уебсайт и реализация - BZGraphics