Стоянов защити независимостта на Съдебната система

Закриването на националната следствена служба не е оправдано обществено, казва в обръщение Стоянов, с което възразява срещу идея на правителството. Промените в законите трябва да повишат ефективността на съдебната система, но без да предизвикват нови сътресения, казва СтояновDm_1998_019u

Уебсайт и реализация - BZGraphics