Заседанието започва в 14 ч. и е закрито в 16,15 ч. По-долу предлагаме части от документа

Части от стенограмата на МС от 11 януари 1997г., в който Виденов и министрите му обсъждат случилото се пред парламентаDm_1998_004u

Уебсайт и реализация - BZGraphics