Раздел: "Президент"

Има 655 намерени резултата

Планетарни гаранции за териториално цялост и суверенитета

20 август 1990

Декларация на президента д-р Желев Декларация на президента: „Уважаеми сънародници, извънредни обстоятелства ме карат да се обърна към вас и към правителствата на страните, ангажирани с кризата в Персийския залив“, започва Желю Желев

Демокрацията е отговорност

28 август 1990

Обръщение на президента на Републиката д-р Желю Желев Обръщение на президента към всички честни българи да не се поддават на провокации, които водят до засилване на социалното напрежение. Подчертава желанието в България да бъде проведена разумна, мирна революция.

Законът и само законът

15 септември 1990

Обръщение на президента д-р Желю Желев до Великото Народно събрание Обръщение в НС на Желю Желев. Той говори за внесената поправка към Закона за политическите партии за деполитизацията на армията, милицията, съда, прокуратурата и Министерството на външните работи.

България не е вече комунистическа, не е тоталитарна държава

3 октомври 1990

Реч на д-р Желю Желев, председател (президент) на Народна република България пред сесията на Общото събрание на ООН, 2 октомври 1990 г. Желю Желев изтъква, че в България вече има: многопартийна система, демократично избран парламент, парламентарна опозиция, свобаден печат, радио […]

Откровено, с ясни позиции пред света, разговор в дома на д-р Желев след заръщането му от САЩ и Франция

8 октомври 1990

Разговор в дома на д-р Желю Желев след завръщането му от САЩ и Франция Разказва за срещите си със зам.държавния секретар на САЩ, г-н Игълбъргър, за участието на български доброволци в Персийския залив и за връзките със Съветския съюз.

Обръщение на президента

26 октомври 1990

Желев се обръща към служителите от отбраната и вътрешните работи във връзка с новоприет закон за деполитизация на служителите, който според него е необходимо условие, което ще помогне за изграждането на нов образ на България

Уебсайт и реализация - BZGraphics