Раздел: "Президент"

Има 655 намерени резултата

Реална власт за парламента

18 ноември 1989

Слово на Петър Младенов, който казва, че обществото е на прага на качествено нов етап на развитие, че парламентът е бил лишен от правата си и това е най-драстичната деформация и едно от най-големите прегрешения на държавата

Не афиширано, а действително единодушие

21 ноември 1989

Цитирани са части от изказването на Младенов на първия пленум, на който е начело – казва, че е време да се скъса с практиката отговорни, кардинални решения да се вземат от висшия еталон на властта. Казва, че прекалено дълго робуваме на решения, които трябва да се представят като някакъв монолит, на представянето на всяко решение като някакво единодушие, защото е нормално да има разговори и дискусии

Нашият избор е истинският социализъм

5 декември 1989

Интервю с Младенов за вестник „Правда“. Казва, че в България са се били натрупали твърде много сериозни проблеми и за излизане от положението е бил необходим Ноемврийският пленум. България отдавна е говорела, че трябва да се стигне до преустройство, но наскоро е станало ясно, че за обновление в сегашния вид на партията не е можело да става и дума. Казва, че смисъл на преустройството е да се излезе от ситуацията на стагнация и България да стане модерна социалистическа държава

За състоянието на страната, партията и непосредствените задачи

12 декември 1989

Младенов в доклад пред ЦК на БКП отчита, че среща одобрение курсът на промяна на партията от допуснатите дълбоки деформации; казва, че много въпроси чакат отговор, очертават се тежки икономически проблеми. Казва, че действителността е сложна и противоречива, а изходът няма нищо общо с повърхностни промени

Заключително слово на другаря Петър Младенов

14 декември 1989

Заключително слово на Петър Младенов на пленума на ЦК на БКП. Казва, че са очертани ориентирите за изграждане на нова България като демократична, правова и социалистическа държава. Няма друг начин да се претвори в живота партийното виждане

Резолюция

14 декември 1989

ЦК на БКП за проблемите на страната, за състоянието на политическата система и нуждите от нейното кардинално преустройство

Изказване на Андрей Луканов

18 декември 1989

Изказване на Андрей Луканов за приоритетите в работата си. Първа точка е търсенето на финансови нарушения на Живков и семейството му, следват редица насоки, като битка с престъпността и корупцията, анализ на направеното по време на управлението на Живков и на процеса срещу Трайчо Костов

Последователно и неотклонно по пътя на националното единство и съгласие

3 януари 1990

Решение на ЦК по преодоляване на допуснатите извращения сред тюркоезичното и мюсюлманско население. Шовинистични лозунги вече се посрещат с неодобрение и остра критика, пишат още, че е време да се разграничат и да преодолеят допуснатите от режима на Тодор Живков груби извращения

Уебсайт и реализация - BZGraphics