Реч на президента Желев в ООН

Президентът Желев на 48-ата сесия на ООН, посветена на регионалните конфликти и необходимостта от компенсации на загубите от югосанкциите

Реч на президента Желев в ООН

Реч на президента Желев в ООН

Реч на президента Желев в ООН

Реч на президента Желев в ООН

Уебсайт и реализация - BZGraphics