Хората са изоставени от държавата, а властта я няма

Закон за силна и отговорна полиция

Хората са изоставени от държавата, а властта я няма

Хората са изоставени от държавата, а властта я няма

Уебсайт и реализация - BZGraphics