Към президента

Стефан Софиянски за критиките от страна на президента Желю Желев към правителството на СДС

Към президента

Към президента

Към президента

Към президента

Уебсайт и реализация - BZGraphics