„Приватизацията чрез търгове с участието на големи световни фирми е единствено успешна за нас в момента.“ – подчертава Петър Стоянов

Уебсайт и реализация - BZGraphics