Не външната заплаха, а престъпността е истинския рушител на сигурността на държавата, смята Петър СтояновDk_1997_211q

Уебсайт и реализация - BZGraphics