Обръщение на президента на републиката Петър Стоянов през Мадридската среща

изявление в МадридDk_1997_248q

Уебсайт и реализация - BZGraphics