На страната е нужен кабинет, подкрепен от всички основни сили, казва Стоянов на пресконференцияDk-1996-277g

Уебсайт и реализация - BZGraphics