Със съпредседателя на Народен съюз и председател на ДП разговаря Силвия Стефанова

Монархическата идея не е изчерпано, но когато Симеон II е направил стъпката, която е изтълкувана като подкрепа за ОНС е било грешка, според Стефан СавовDk_1998_169q

Уебсайт и реализация - BZGraphics