Обръщение на президента Желю Желев към нацията

България – член на Съвета на Европа

Нашият народ заслужава това признание.

Нашият народ заслужава това признание.

Нашият народ заслужава това признание.

Нашият народ заслужава това признание.

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics