Морал е думата, с която СДС дойде на власт, заявява Петър Стоянов пред делегатите на X конференция на СДСDk_1998_142q

Уебсайт и реализация - BZGraphics