„Правителството разграничи политическата от административната власт
Правителството посочи кръга на политическата отговорност“

Министрите и техните кабинети ще осъществяват гражданския контрол върху администрацията

Уебсайт и реализация - BZGraphics