„Най-типичното за този сезон е неспособността както на политиците, така и на медиите да свикнат с мисълта, че в България е постигната политическа стабилност“ – според Иван КостовDk_1998_115q

Уебсайт и реализация - BZGraphics