Президентът коментира идеята да се създаде организация, алтернативна на НАТО.

Уебсайт и реализация - BZGraphics