Президентът на среща в Брюксел казва, че към момента няма консенсус за членството на България

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics