Двете цели пред България са: да изпълним копенхагенските критерии, да се започнат преговори за присъединяване към ЕС и да се развие страната като инфраструктурен, транспортен, комуникационен и енергиен разпределителен център

Уебсайт и реализация - BZGraphics