Нежната революция в дати и факти

България от събарянето на Берлинската стена до събарянето на правителството на СДС

Ф. Димитров „Нежната революция в дати и факти“. Продължава в броя от 1.ХІІ.1995. Ключови думи – хронология на събитията от 1989 до 1995 г.

Нежната революция в дати и факти

Нежната революция в дати и факти

Нежната революция в дати и факти

Нежната революция в дати и факти

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics