Обръщение на Петър Стовянов след местните избори.

Българите са разочаровани не от реформата, а от начина, по който я правим

Българите са разочаровани не от реформата, а от начина, по който я правим

Уебсайт и реализация - BZGraphics