Съдебната власт обеща пожарно приключване на банковите дела

Президентът Петър Стоянов подкрепя тезата на премиера, че българското правителство не може да бъде длъжник за очевидно извършени престъпления, за раздаването на толкова много кредите, без обезпечение

Уебсайт и реализация - BZGraphics