По повод желанието та Тодор Живков за политическа реабилитация, Георги Първанов отговаря, че партията не трябва да се превръща в исторически клубDk_1998_054q

Уебсайт и реализация - BZGraphics