Български войски няма да навлизат в Югославия и нито едно българско момче няма да участва в каквато и да е военна операция, заявява Петър Стоянов пред студенти в Пловдив

Петър Стоянов: В България няма извънпланова мобилизация

Петър Стоянов: В България няма извънпланова мобилизация

Уебсайт и реализация - BZGraphics