НАТО не е отправяла молба засега да открием небето си за военни полети

Петър Стоянов призовава правитлеството и Народното събрание да отговори положително, ако от България се поиска логистична подкрепа или въздушно пространство

Уебсайт и реализация - BZGraphics