Изказване на президента Петър Стоянов пред 55-ата специална сесия на ООН

Изказване на Петър Стоянов пред 55 сесия на ООН

Съвременните проблеми могат да се решават само с колективни усилия

Съвременните проблеми могат да се решават само с колективни усилия

Уебсайт и реализация - BZGraphics