Според Юха Каконен, шеф на мисията на МВФ България отбелязва икономически растеж, но по пътя към Евросъюза трябва да има приемственост в политиката на реформи

МВФ иска последователност в политическите реформи

МВФ иска последователност в политическите реформи

Уебсайт и реализация - BZGraphics