Така президентът отвърна на реплика за декларираното имущество в интернет

Петър Стоянов коментира интервю на министър-председателя Иван Костов, в който той казва, че СДС ще декларира доходите си чрез интернет заедно с всички останали

Петър Стоянов: И премиерът невинаги казва блестящи неща

Петър Стоянов: И премиерът невинаги казва блестящи неща

Уебсайт и реализация - BZGraphics