Петър Стоянов и Иван Костов заявяват, че позицията на България за Косово не се е променила

 

Позицията ни за Косово не е променена

Позицията ни за Косово не е променена

Позицията ни за Косово не е променена

Позицията ни за Косово не е променена

Уебсайт и реализация - BZGraphics