Желю Желев: Трябва да се поучим от Албания как се правят промени

Информация за пресконференция на Ж. Желев с албанския президент Сали Бериша. Ключови думи – Ж. Желев, Сали Бериша, избори, Албания, НАТО, велика Сърбия, Косово, Русия, САЩ, Европейски съюз.

Желю Желев: Трябва да се поучим от Албания как се правят промени

Желю Желев: Трябва да се поучим от Албания как се правят промени

Желю Желев: Трябва да се поучим от Албания как се правят промени

Желю Желев: Трябва да се поучим от Албания как се правят промени

Уебсайт и реализация - BZGraphics