Информация от проведена пресконференция с цитирани изказвания

В България ще настъпи нестабилност, ако БСП спечели изборите – заяви президентът Желю Желев

В България ще настъпи нестабилност, ако БСП спечели изборите – заяви президентът Желю Желев

В България ще настъпи нестабилност, ако БСП спечели изборите – заяви президентът Желю Желев

В България ще настъпи нестабилност, ако БСП спечели изборите – заяви президентът Желю Желев

Уебсайт и реализация - BZGraphics