За Декларации, от името на Министър-председателя и Народното събрание

Продължение:Стенограма от заседанието на политическите сили, състояло се на 16 юли 1991

Продължение:Стенограма от заседанието на политическите сили, състояло се на 16 юли 1991

Уебсайт и реализация - BZGraphics