Желю Желев набляга на изборите за ново НС; избягване на вътрешните противоречия и отговорността на политиците

Приветствие на президента Желев произнесено пред Националната конференция на СДС

Приветствие на президента Желев произнесено пред Националната конференция на СДС

Приветствие на президента Желев произнесено пред Националната конференция на СДС

Приветствие на президента Желев произнесено пред Националната конференция на СДС

Уебсайт и реализация - BZGraphics