Обръщение по БНТ. Президентът говори за приемане на икономическите закони, конституцията и бързи нови избори

Президентът апелира към парламента и правителството

Президентът апелира към парламента и правителството

Президентът апелира към парламента и правителството

Президентът апелира към парламента и правителството

Уебсайт и реализация - BZGraphics