Говори пред парламента за обиколката в САЩ и Франция и постигнатото при срещите.

Продължение от изложението на доктор Желев пред парламента

Продължение от изложението на доктор Желев пред парламента

Продължение от изложението на доктор Желев пред парламента

Продължение от изложението на доктор Желев пред парламента

Уебсайт и реализация - BZGraphics