Говори пред парламента за обиколката в САЩ и Франция и постигнатото при срещите.

Изложение на доктор Желев пред парламента

Изложение на доктор Желев пред парламента

Изложение на доктор Желев пред парламента

Изложение на доктор Желев пред парламента

Уебсайт и реализация - BZGraphics