Разговор в дома на д-р Желю Желев след завръщането му от САЩ и Франция

Разказва за срещите си със зам.държавния секретар на САЩ, г-н Игълбъргър, за участието на български доброволци в Персийския залив и за връзките със Съветския съюз.

Откровено, с ясни позиции пред света, разговор в дома на д-р Желев след заръщането му от САЩ и Франция

Откровено, с ясни позиции пред света, разговор в дома на д-р Желев след заръщането му от САЩ и Франция

Уебсайт и реализация - BZGraphics