Реч на д-р Желю Желев, председател (президент) на Народна република България пред сесията на Общото събрание на ООН, 2 октомври 1990 г.

Желю Желев изтъква, че в България вече има: многопартийна система, демократично избран парламент, парламентарна опозиция, свобаден печат, радио и телевизия и политически плурализъм в духовната област.

България не е вече комунистическа, не е тоталитарна държава

България не е вече комунистическа, не е тоталитарна държава

България не е вече комунистическа, не е тоталитарна държава

България не е вече комунистическа, не е тоталитарна държава

Уебсайт и реализация - BZGraphics