Началото на „Кръглата маса“ показва

Първо заседание на „кръглата маса“. Желев предлага Луканов да води заседанието, но първо поставя въпросите за вестник и сграда на СДС, както и за директно предаване на разговорите по националните медии. Започват спор с Луканов за това кога трябва да излезе първият брой на вестника на СДС. След като тези теми са обсъдени е решено да има следващо заседание

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Желание за диалог има

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Желание за диалог има

Уебсайт и реализация - BZGraphics