Декларация на народното събрание, който акцентира върху запазването на целостта на държавата, необходимостта от демократични промени, равенството пред закона и правата на малцинствата, сред които това всеки да избира името си. Създадена е парламентарна комисия с председател Петър Младенов, която да подготви извършване на промени в Конституцията и законодателството.

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Декларация на Народното събрание на НРБ по националния въпрос

Уебсайт и реализация - BZGraphics