Цитирани са части от изказването на Младенов на първия пленум, на който е начело – казва, че е време да се скъса с практиката отговорни, кардинални решения да се вземат от висшия еталон на властта. Казва, че прекалено дълго робуваме на решения, които трябва да се представят като някакъв монолит, на представянето на всяко решение като някакво единодушие, защото е нормално да има разговори и дискусии

Не афиширано, а действително единодушие

Не афиширано, а действително единодушие

Не афиширано, а действително единодушие

Не афиширано, а действително единодушие

Уебсайт и реализация - BZGraphics