Писмо на Петър Младенов, в което изразява благодарност на Горбачов за поздравленията, потвърждава неотклонната решимост за активно взаимодействие с КСПП и СССР

До Генералния секратар на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз другаря Михаил Сергеевич Горбачов

До Генералния секратар на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз другаря Михаил Сергеевич Горбачов

Уебсайт и реализация - BZGraphics