Насрочен е XIV конгрес на БКП

Протокол от заседанието на 10 ноември 1989г., както и решенията на Пленума на ЦК на БКП. Основният извод е, че е насрочен нов конгрес на БКП; че е удовлетворена молбата на Живков за освобождаването му от поста генерален секретар и член на Политбюро на ЦК на БКП; Младенов е избран, защото съчетава единството и приемствеността между поколенията

Пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия

Пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия

Пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия

Пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия

Уебсайт и реализация - BZGraphics