Като избран президент на България, на когото предстои да встъпи в длъжност в близките дни, съм убеден, че сегашната криза може да бъде прекратена единствено ако парламентарните политически сили постигнат съгласие и по изключително важния въпрос: кой може ефективно да управлява страната в близките критични за нейната съдба дни и месеци.

В юридически план БСП чака мандат от президента за съставяне на нов кабинет. Но в политически план това все по-трудно се възприема от общественото мнение.
Призовавам политиците от БСП и ОДС да намерят общо решение на този въпрос. Такова решение, което ще отговаря не само на буквата на конституцията, но и на очакванията на българското общество и на опозицията.

В случай че това не стане, след встъпването ми в длъжност, аз още веднъж ще употребя целия си авторитет вече като президент, за да бъде постигнато така необходимото на България съгласие. Но ако все пак то не бъде постигнато, което ще е най-жалкото за страната, аз ще изпълня конституционните си задължения и няма да погазя клетвата си. Дори да се наложи да връча мандат само на БСП и коалиция, длъжен съм да предупредя, кризата ще се задълбочи и хората няма да се върнат по домовете си.

Уебсайт и реализация - BZGraphics