Уважаеми госпожи и господа,
Днес назначавам служебно правителство, което ще управлява страната до избирането на нов кабинет от следващото Народно събрание. До сега България бе управлявана от правителството на Българската социалистическа партия, начело с министър-председателя Жан Виденов.
Не обичам да се връщам към миналото, когато пред мен са трудните задачи на днешния ден, но няма да бъдем честни към служебното правителство, ако не кажем ясно колко е тежко наследството, което то получава. Освен това аз ви обещах, че ще ви казвам цялата истина, колкото и болезнена да е тя.
За четири години ние, българите, обедняхме близо 10 пъти и днес наши сънародници живеят в мизерия, непозната в цивилизования свят. Мизерия, която се дължи не на неумението на хората да управляват съдбата си, а на неспособността на управляващите да създадат нормални условия за живот.
През периода 1991-1996 г. левът се е обезценил близо 100 пъти – от 28 на 2800 лева. Вътрешният дълг на страната само през миналата година е нараснал 3 пъти – от 330 млрд. до 1 трилион лева. Заради обезценката на националната валута вътрешният дълг сега е над 3 трилиона лева. Заплатите в доларово изражение са 7 пъти по-ниски от 1991 г. В момента средната работна заплата в страната е около 10 долара. Инфлацията от 1991 г. до 1996 г. е 24 000 на сто.
Отново сме там, откъдето тръгнахме – с неадекватни цени и празни рафтове и отново ни очаква ценови шок.
Назначавайки служебното правителство, аз искам от него незабавно да свърши следните неща:
1. Да обяви публично на българския народ каква е икономическата ситуация на страната и какви са измеренията на днешната икономическа катастрофа, както и да вземе решителни мерки за оцеляване на най-бедните слоеве на населението.
2. Да предприеме незабавни и твърди действия срещу разграбването на България от криминални лица и групи, включително и тези, използващи политически протекции.
3. Да спре незабавно изнасянето на ценности и капитали, натрупани за сметка на българския народ.
4. Да започне безкомпромисна борба със спекулата и корупцията, включително и чрез прочистване на държавния апарат от корумпирани чиновници.
5. Да започне, заедно с органите на правосъдието, съвместни дейсттвия за наказателно преследване на всички онези, които носят лична отговорност за разграбването на страната.
6. Министър-председателят лично, поне веднъж седмично, да обявява чрез медиите това, което е свършило служебното правителство, както и очакванията си, свързани с икономическите показатели за следващия период.
7. И разбира се да подготви страната за следващите предсрочни парламентарни избори така, че да бъдат проведени в дух на толерантност и зачитане на закона.
Окуражаващо е това, че политическите сили вчера се споразумяха да не ограничават действията на служебното правителство, за да може то въз основа на своите конституционни правомощия да работи пълноценно за извеждане на страната от кризата и да улесни пътя на следващото редовно правителство.
През последния месец ние защитихме името си на народ със стародавно европейско достойнство. През последния месец ние бяхме част от новата история на Европа. Стигнахме до своето ново духовно възраждане, след като платихме много висока цена за досегашните си заблуди и илюзии. И ще трябва да плащаме и тепърва.
Скъпи мои сънародници,
Знам, че е много тежко и за съжаление, не мога да ви обещая, че в близките дни и месеци ще ви стане по-леко. Знам обаче какво ще ни спаси: Трудът и Вярата. Вярата в таланта, трудолюбието и волята на българския народ. Вярата в почтения диалог между управляващите и гражданите.
Господин министър-председател,
Господа министри,
Аз Ви моля във всичките си действия да не забравяте нито за миг, че точно тази вяра е тънкият брод, по който може да премине България към спасителния бряг. Вярвайте в българския народ и той ще ви отвърне със същото.
От сърце Ви желая успех във всичките Ви действия и дано след изтичането на Вашия кратък мандат българските граждани да погледнат към бъдещето си с по-голяма надежда.

Уебсайт и реализация - BZGraphics