Обръщение на президента Желю Желев относно възникнали спорове около приемането на новия герб на Република България.

37 НС: СТО И ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ – стенограма

Уебсайт и реализация - BZGraphics