Обръщение на президента Желю Желев по повод създаването на съвместния Комитет за връзка на България с Европейския съюз

37 НС: ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ – стенограма

Уебсайт и реализация - BZGraphics