1.Изказване на президента Желю Желев (по повод първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията и решение на Конституционния съд по Закона за съдебната власт)
2. Избор на членове на Висш съдебен съвет

36 НС: ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Уебсайт и реализация - BZGraphics