1.Реч на президента Желю Желев по повод на нарасналата престъпност и необходимостта от съдебна реформа
2. Закон за държавния бюджет за 1993г.

36 НС: ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Уебсайт и реализация - BZGraphics